Za nami pracowity rok 2022

Podsumowanie mojej pracy w Radzie Powiatu Wielickiego na rzecz bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców w 2022 roku. 

Czas wielkiego postu

Przygotowanie się do Świąt Wielkiej Nocy wymaga od wierzących uporządkowania swojego sumienia. Czas ten przypada na porę roku, w której odchodzi zima, a przyroda budzi się do życia. Nie czuję się kompetentny do pisania o tym, jak dobrze przygotować się duchowo do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zrobią to nasi duszpasterze. Natomiast chciałbym przekazać kilka uwag odnośnie […]

Harcerska zima – wspomnienia z przed 35 lat

Zbliżają się ferie zimowe. Chcę więc przypomnieć, jak wyglądał pierwszy zimowy wyjazd naszych harcerzy ze Szczepu PUSZCZA. Miało to miejsce dokładnie 35 lat temu. Koło Przyjaciół Harcerstwa przygotowuje do druku „Monografię Szczepu PUSZCZA 1976-2011”, która powinna ukazać się w maju tego roku. Redakcja tego wydawnictwa udostępniła mi relację dotyczącą pierwszej akcji obozowej tego środowiska. A […]

Listopadowe refleksje

W tym roku ruch harcerski obchodzi 100 – lecie swojego istnienia. Nie dane mi było być harcerzem, natomiast od lat czynnie wspieram środowisko harcerskie Szczepu PUSZCZA.

Mniej emocji, więcej rozsądku, czyli kilka uwag o parafialnych inwestycjach

Z coraz większym niepokojem słucham wyrażanych tu i ówdzie opinii i komentarzy na temat remontu naszej plebanii. A to, że za duża inwestycja, czy w ogóle potrzebna? Może za droga? Czy stać na nią parafię? Itd. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że inwestycja ta jest niezbędna. Temu XIX wiecznemu budynkowi kapitalny remont się należy. Pamiętamy […]

Świąteczne refleksje

Tekst nieopublikowany Zakończył się Wielki Tydzień. Kolejne święta Wielkiej Nocy przeszły do historii. W poprzednim numerze pisałem o przedświątecznych porządkach, w tym również o potrzebie uporządkowania swojego sumienia. Wyraziłem tam nadzieję, że w tym dziele pomocni nam będą nasi duszpasterze. Chciałbym wrócić do tego wątku i wyrazić opinię, że należą im się słowa uznania. Okres […]

Niepołomickie refleksje

Od lat jako „stary” Niepołomiczanin jestem blisko naszego Kościoła . Jako młody chłopak uczestniczyłem w lekcjach religii prowadzonych przez śp. ks. Andrzeja Fidelusa i przez jedenaście lat służyłem do Mszy Św. Pamiętam sędziwego ks. Franciszka Kózkę oraz całą rzeszę młodych katechetów, którzy pełnili swą posługę w naszej Parafii. Staram się wspierać, tak nasz Kościół jak […]

Powiatowe refleksje 9

W ostatnich miesiącach na forum Powiatu pojawił się temat trudnej sytuacji opactwa Sióstr Benedyktynek w Staniątkach. Władze powiatowe występowały w kwestii pozyskania środków na remont tego obiektu, zarówno do władz wojewódzkich, jak i ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Samorząd województwa uznał ten zabytek za szczególnie zagrożony i uwzględnił go w programie opieki nad zabytkami w […]

Powiatowe refleksje 8

Tekst nieopublikowany W trakcie licznych powiatowych spotkań mam okazję obserwować przemiany lokalnego rynku w całym naszym Regionie. Jeszcze 20 lat temu dominująca pozycję miały w gminach nie tylko wiejskich Gminne Spółdzielnie. Dzisiaj w konfrontacji z prywatną inicjatywą GS-y zostały zepchnięte na margines. W miarę dobrze egzystują te, które dokonały specyficznej restrukturyzacji, polegającej na zwolnieniu większości […]

Powiatowe refleksje 7

Tekst nieopublikowany W ramach moich obowiązków przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa w Radzie Powiatu, w ostatnich tygodniach poświęciłem sporo uwagi aspektowi bezpieczeństwa socjalnego. Zbliżająca się zima skłania do zastanowienia się nad tą częścią naszej społeczności, która z różnych względów nie jest w stanie samodzielnie utrzymać minimalnego standardu życia. Jeśli chodzi o gminę Niepołomice bardzo pomocną w tym […]