Działalność społeczna

W służbie lokalnej społeczności

Moja działalność charytatywna i społeczna

Aktywnie uczestniczę w życiu społecznym Niepołomic.

Od wielu lat zaangażowany jestem we wspieranie niepołomickiego środowiska harcerskiego Szczepu PUSZCZA, gdzie pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Jestem członkiem i skarbnikiem niepołomickiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Przez wiele lat wspierałem materialnie nasz klub sportowy „Puszcza”, którego jestem wiernym kibicem. 

Jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach i angażuję się czynnie w życie naszej parafii. Wspieram pielgrzymów wędrujących do Częstochowy, włączam się w przygotowanie paczek świątecznych. 

Gdy zostałem wybrany do Rady Powiatu wielickiego, część mojej diety radnego przekazuję dla Stowarzyszenia Kolpinga, fundując obiady dla najbardziej potrzebujących uczniów niepołomickich szkół. 

Jestem członkiem założycielem stowarzyszenia Bractwa Św Jakuba Apostoła przy parafii w Więcławicach. Od lat wspieram tę parafię i aktywnie uczestniczę w działaniach propagujących szlak pielgrzymkowy Św. Jakuba wiodący z Polski do Santiago de Compostella w Hiszpanii.

Wyrażam uznanie dla wszystkich osób angażujących swój wolny czas w działanie w organizacjach społecznych. Bowiem organizacje, stowarzyszenia i ruchy społeczne tworzą obywatelskie społeczeństwo, bez którego nie ma rzeczywistej kontroli władzy na wszystkich szczeblach. 

Zachęcam też do angażowania się w działania, które służą naszej lokalnej społeczności i niosą pomoc najsłabszym i samotnym.

Poprzedni
Następny