Powiatowe refleksje 9

W ostatnich miesiącach na forum Powiatu pojawił się temat trudnej sytuacji opactwa Sióstr Benedyktynek w Staniątkach. Władze powiatowe występowały w kwestii pozyskania środków na remont tego obiektu, zarówno do władz wojewódzkich, jak i ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Samorząd województwa uznał ten zabytek za szczególnie zagrożony i uwzględnił go w programie opieki nad zabytkami w […]

Powiatowe refleksje 8

Tekst nieopublikowany W trakcie licznych powiatowych spotkań mam okazję obserwować przemiany lokalnego rynku w całym naszym Regionie. Jeszcze 20 lat temu dominująca pozycję miały w gminach nie tylko wiejskich Gminne Spółdzielnie. Dzisiaj w konfrontacji z prywatną inicjatywą GS-y zostały zepchnięte na margines. W miarę dobrze egzystują te, które dokonały specyficznej restrukturyzacji, polegającej na zwolnieniu większości […]

Powiatowe refleksje 7

Tekst nieopublikowany W ramach moich obowiązków przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa w Radzie Powiatu, w ostatnich tygodniach poświęciłem sporo uwagi aspektowi bezpieczeństwa socjalnego. Zbliżająca się zima skłania do zastanowienia się nad tą częścią naszej społeczności, która z różnych względów nie jest w stanie samodzielnie utrzymać minimalnego standardu życia. Jeśli chodzi o gminę Niepołomice bardzo pomocną w tym […]

Powiatowe refleksje 6

Gdy dostaną Państwo do rąk ten numer GN, wyborczy zgiełk będziemy mieli już szczęśliwie poza sobą. Wracamy więc do lokalnych spraw. W pierwszym tygodniu października miałem przyjemność uczestniczyć w otwarciu północnej obwodnicy Niepołomic. Zapewne otwarcie tego ciągu komunikacyjnego odciąży zatłoczone centrum. Chociaż myśląc o dalszej perspektywie, zamknęliśmy sobie w ten sposób możliwość stworzenia w przyszłości […]

Powiatowe refleksje 5

Tekst nieopublikowany W poprzednich tekstach pisałem o różnych aspektach bezpieczeństwa, m.in. o działalności policji oraz straży pożarnych. Również tym razem chcę odnieść się do tematu bezpieczeństwa. Pojawienie się letnich upałów skłoniło mnie do zajęcia się tematem bezpieczeństwa nad wodą. Miałem w pamięci dane, że w ubiegłym roku utonęło w Polsce prawie 400 osób. Dlatego też […]

Powiatowe refleksje 4

Tekst nieopublikowany Minęły kolejne Dni Niepołomic, a fakt, że były to już jubileuszowe XX skłania mnie do pewnej refleksji. Byłem blisko narodzin tego pomysłu i pamiętam, że w zamyśle inicjatorów miało to być święto lokalnej wspólnoty. I tak się zaczęło. Jednak w kolejnych latach impreza ogromniała, a aspekt komercyjny i reklamowy zaczął przeważać nad lokalnością. […]

Powiatowe refleksje 3

W poprzednim numerze podzieliłem się z Państwem informacjami na temat funkcjonowania policji i straży pożarnych. Mam świadomość, że ocena pracy tych właśnie służb będzie głównym przedmiotem pracy mojej Komisji w Radzie Powiatu. Jednak warto się także przyjrzeć pracy firm ochroniarskich. Na terenie naszej gminy oferują swe usługi co najmniej trzy agencje ochrony. Kilkaset obiektów prywatnych […]

Powiatowe refleksje 2

Jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatowej Rady rozpocząłem serię spotkań z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za stan naszego bezpieczeństwa. Na tej podstawie będę planował organizację pracy Komisji. Nad naszym bezpieczeństwem na terenie całego powiatu, czyli 5 gmin czuwa 63 zawodowych strażaków, wspieranych przez kilkuset ochotników oraz 154 funkcjonariuszy policji. Również inne instytucje od pogotowia […]

Powiatowe refleksje 1

Jestem bezpartyjny, lecz gdy w listopadzie ubiegłego roku wystartowałem do Rady Powiatu z listy Platformy Obywatelskiej niespodziewanie znalazłem się w centrum „lokalnej polityki”. Niestety nie jest to budujące doświadczenie. Będąc przez kilka miesięcy świadkiem przepychanek, targów, zawiązywania i rozwiązywania „koalicji”, udanych i nieudanych prób podkupywania i przeciągania na swoją stronę, mogę stwierdzić, że partyjne szyldy […]