Powiatowe refleksje 3

W poprzednim numerze podzieliłem się z Państwem informacjami na temat funkcjonowania policji i straży pożarnych. Mam świadomość, że ocena pracy tych właśnie służb będzie głównym przedmiotem pracy mojej Komisji w Radzie Powiatu. Jednak warto się także przyjrzeć pracy firm ochroniarskich. Na terenie naszej gminy oferują swe usługi co najmniej trzy agencje ochrony. Kilkaset obiektów prywatnych i publicznych objętych jest różnymi formami monitoringu. W skali kraju firmy ochroniarskie zatrudniają więcej pracowników niż państwowa policja. Niewątpliwie ten prywatny sektor ma swoje istotne znaczenie w budowaniu bezpieczeństwa obywateli.

W naszej gminie agencje ochrony mienia posiadają również więcej pracowników niż liczy nasz Komisariat Policji. Oczywiście firmy te prowadzą czysto komercyjną działalność i skoncentrowane są na ochronie obiektów, których właściciele zawarli z nimi odpowiednie umowy. Widać też objawy konkurencyjnej walki pomiędzy nimi o klienta. Głównie dotyczy to ofert cenowych. Sądzę jednak, że głównym kryterium oceny oprócz ceny usługi powinna też być ich jakość, tzn. szybkość interwencji, skuteczność i profesjonalizm w działaniu, wiarygodność i dyskrecja.

Zarówno przedstawiciele policji, jak i firm ochroniarskich mówią o sobie życzliwie i twierdzą, że wzajemna współpraca układa się dobrze. Zasięgnąłem również opinii na temat oceny stanu bezpieczeństwa wybranych przewodniczących rad osiedlowych. Również oni nie zgłosili żadnych problemów i zgodnie uznali, że mieszkańcy miasta otoczeni swoimi ogrodzeniami, zabezpieczeni alarmami i domofonami, a także często czworonożnymi strażnikami, czują się bezpiecznie. Chciałbym więc poznać Państwa opinie na ten temat, jak jest naprawdę i czy rzeczywiście w kwestii bezpieczeństwa nic więcej zrobić nie należy?

Korzystając z okazji dziękuję za skierowane do mnie maile i osobiste rozmowy. Cieszę się, że za pośrednictwem GN docieram do Państwa i że sprawy publiczne nie są Państwu obojętne. Szereg kwestii i próśb, z którymi zwracacie się Państwo do mnie wykracza poza moje kompetencje radnego Rady Powiatu, ale na wszystkie będę starał się odpowiedzieć. Równocześnie pragnę poinformować, że dzięki uprzejmości Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza będę mógł pełnić comiesięczne dyżury w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach , Plac Zwycięstwa 13 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.00 do 17.00

Udostępnij wpis:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Podobne wpisy