Powiatowe refleksje 2

Jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatowej Rady rozpocząłem serię spotkań z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za stan naszego bezpieczeństwa. Na tej podstawie będę planował organizację pracy Komisji. Nad naszym bezpieczeństwem na terenie całego powiatu, czyli 5 gmin czuwa 63 zawodowych strażaków, wspieranych przez kilkuset ochotników oraz 154 funkcjonariuszy policji. Również inne instytucje od pogotowia ratunkowego, poprzez różne inspekcje, m.in. sanitarną i budowlaną, aż po służby komunalne, energetyczne, czy gazownicze spieszą nam na ratunek.

W ubiegłym roku strażacy odnotowali ok. 4 tysiące zdarzeń, w tym 513 pożarów. Z naszej gminy strażaków zawodowych wspiera 12 OSP działających w ramach systemu ratowniczo – gaśniczego. W maju ubiegłego roku do systemu włączono OSP Wola Batorska. Tylko w naszej gminie w ubiegłym roku było 1200 interwencji strażaków ochotników, z czego prawie 400 przeprowadzili ratownicy z Niepołomic. Z roku na rok rośnie liczba interwencji strażaków i przestali się oni już dawno kojarzyć wyłącznie z gaszeniem pożarów. Różnorodność zdarzeń, do których wzywani są strażacy wymaga coraz większego ich profesjonalizmu oraz specjalistycznego sprzętu. Tak więc na doposażenie strażaków trzeba łożyć dodatkowe środki i chyba nikt nie zakwestionuje, że będą to niepotrzebnie wydane pieniądze. Zawodowi strażacy myślą od lat o budowie nowej strażnicy oraz o wsparciu nowymi etatami. Nasi strażacy myślą o nowym sprzęcie oraz chcieliby lepszej koordynacji działań, tak aby w pełni wykorzystać potencjał i zdolność do szybkiego reagowania lokalnych jednostek OSP. Myślę, że m.in. i nad tą kwestią będzie musiała pochylić się moja Komisja. Niepokój budzi też system hydrantów przeciwpożarowych w naszej gminie. Nie do końca przekonany jestem, że przygotowani jesteśmy do skutecznej akcji w przypadku wybuchu groźnego pożaru w Zamku, czy zabytkowym kościele. Będę również zabiegał, aby pilnie władze gminy wyznaczyły dostępne dla strażaków lądowisko dla ratowniczego śmigłowca.

Policjanci odnotowali w 2010 r. ponad 900 przestępstw kryminalnych, z tego 204 w gminie Niepołomice. Główne przestępstwa to włamania i kradzieże. Pobić i rozbojów odnotowano 45. Włamania dotyczą głównie nowo budowanych domów i małych sklepów. Sądzę, że skutecznie mogłaby zapobiegać tym przestępstwom lepsza „współpraca” sąsiedzka. Ostatecznie trudno postawić przy każdym domu policjanta a stawianie coraz wyższych murów też ma swoje granice. W ubiegłym roku zdarzyło się prawie 1200 kolizji drogowych, w tym 128 wypadków, w których zginęło 7 osób a 159 zostało rannych. Wszyscy dobrze wiemy, że znaczna część tych tragicznych zdarzeń wynika z lekkomyślności, głupiej brawury i skrajnej nieodpowiedzialności. Policji udało się zatrzymać ponad 200 nietrzeźwych kierowców. Stałą bolączką policji są tzw. wakaty, tzn. przydzielone lecz nieobsadzone ze względu na brak środków etaty. W powiecie mamy 22 wakaty. Powiatowy komendant liczy na to, że w tym roku przybędzie mu jednak 9 nowych policjantów, z których 2 skieruje do Niepołomic. Swoją drogą centralny system rekrutacji obowiązujący w policji prowadzi często do paradoksalnych sytuacji. Nowo przyjęci mogą pochodzić spoza powiatu, np. z Myślenic, czy z Olkusza, gdy w tym samym czasie funkcjonariusz zamieszkały w Niepołomicach zostanie skierowany do służby np. w Wadowicach, czy Proszowicach.

Stałym problemem jest budowanie takich relacji, aby służby policyjne były jak najbliżej obywateli i ich spraw. Całkowicie popieram więc postulat, aby dzielnicowi w sposób systematyczny kontaktowali się z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych, aby w ten sposób zbudować naturalny i bezpośredni system komunikacji.

Na koniec jako ciekawostkę przytoczę informację ze sprawozdania Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, że na terenie powiatu zaszczepiono przeciw wściekliźnie ponad 11 tysięcy psów oraz około 500 kotów. Ponadto przebadano 33 sztuki odstrzelonych przez myśliwych lisów i nie stwierdzono na szczęście żadnego przypadku wścieklizny. To również jeden z wymiarów naszego bezpieczeństwa.
Kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, o kilku których wspomniałem będą przedmiotem prac Komisji, której przewodniczę, apeluję więc po raz kolejny o Państwa opinie, propozycje i uwagi.

Udostępnij wpis:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Podobne wpisy