XL sesja Rady Powiatu Wielickiego

10 marca spotkaliśmy się na czterdziestym posiedzeniu Rady Powiatu Wielickiego. Sesja była stosunkowo krótka, bo trwała około godziny, ale poruszyliśmy na niej wiele istotnych tematów. 

Dowiedzieliśmy się o średniej wysokości wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. I choć w skali całego kraju nauczyciele z terenu powiatu wielickiego zarabiają powyżej średniej, to wciąż ich uposażenia mogłyby być wyższe. Szczególnie, że nauczycieli brakuje i wyższe pensje mogłyby zachęcić do kształcenia się w tym kierunku. 

Rada jednogłośnie przyjęła „Program ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2023-2027”. Liczący ponad 600 stron dokument identyfikuje obszary, których realizacja ma pozwolić osiągnąć cele polityki ochrony środowiska wyznaczonej dla całego województwa. 

Motywem przewodnim Programu jest polityka klimatyczna z mocnym akcentem na ochronę powietrza. Przejawia się to min. w dokładniejszym weryfikowaniu wniosków o wydawanie pozwoleń na wpuszczanie gazów do powietrza, a także ścisłym przestrzeganiu procedur kontroli pojazdów w stacjach diagnostycznych. Oprócz tego akcentuje konieczność przechodzenia na ekologiczne źródła ogrzewania, ograniczanie zużycia energii oraz rozwój edukacji ekologicznej.

Radni poznali też sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady na bieżący rok oraz dyskutowali nad kwestią polityki informacyjnej i dostępności prasy na szczeblu powiatowym. 

Udostępnij wpis:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Podobne wpisy