Wybory samorządowe 2018

Do Wyborców – Obywateli Miasta i Gminy Niepołomice

Gdy osiem lat temu zdecydowałem się kandydować do Rady Powiatu Wielickiego startowałem pod hasłem „Bliżej ludzkich spraw”. Bowiem rozwiązywanie problemów istotnych dla mieszkańców naszej gminy rozumiałem jako główne zadanie radnego. Gdy cztery lata temu kandydowałem do samorządu powiatowego po raz kolejny, mogłem już z czystym sumieniem umieścić na swych materiałach wyborczych hasło „Blisko ludzkich spraw”.

Dlaczego zamierzam kandydować do Rady Powiatu na kolejną kadencję?

Bo wypracowałem kompetencje i mam dorobek w społecznej aktywności.

W minionych dwóch kadencjach uczestniczyłem w ponad 150 posiedzeniach Rady Powiatu. Aktywnie pracowałem w powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, której aktualnie przewodniczę. Komisja ta na bieżąco współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli, czyli Policją i Strażami Pożarnymi, tak zawodowymi, jak i ochotniczymi. Włożyłem wiele wysiłku w pozyskiwanie środków pieniężnych i sprzętu dla gminnych jednostek OSP. Angażowałem się również w rozwijanie współpracy międzynarodowej pomiędzy powiatami krakowskim, wielickim, monachijskim. Ostatnio organizowałem współpracę pomiędzy naszymi niepołomickimi strażakami, a strażakami ochotnikami z Estonii. Jestem członkiem Rady Osiedla Śródmieście. Uczestniczę w życiu naszej niepołomickiej parafii. Wspieram za pośrednictwem stowarzyszenia błogosławionego Kolpinga najuboższe dzieci. Niosę pomoc osobom starszym i chorym, społecznie działając w zarządzie fundacji prowadzącej Zakład Opieki Leczniczej. Od ponad dwudziestu lat aktywnie uczestniczę w działaniach Koła Przyjaciół Harcerstwa tworzącego warunki działania dla środowiska harcerskiego Szczepu „PUSZCZA”. Przez całą kadencję spotykałem się z mieszkańcami Gminy Niepołomice i Powiatu Wielickiego, pełniąc comiesięczne dyżury. Uczestniczyłem w dziesiątkach spotkań z mieszkańcami i w lokalnych uroczystościach. Dlatego nie muszę reklamować się na bilbordach. Ludzie po prostu mnie znają.

Bo zaufali mi ludzie, których nie chcę zawieść. 

Mieszkańcy Gminy docenili moje zaangażowanie. Osiem lat temu oddało na mnie swój głos ponad pół tysiąca mieszkańców Gminy. Cztery lata temu poparło moją kandydaturę już prawie tysiąc osób.

Bo nie akceptuję partyjnych kłótni i sporów – dlatego nie jestem członkiem żadnej partii.

Uważam, że problemy lokalnej społeczności nie mają politycznych wymiarów. Przekonałem się o tym rzetelnie pracując w minionych dwóch kadencjach jako radny niezależny. W minionych latach zrobiono tak w powiecie, jak i w naszej gminie bardzo wiele. Ale równocześnie pojawiają się nowe wyzwania. Nasza gmina stała się w ostatnich latach atrakcyjnym obszarem zamieszkania. Przybyło nam kilka tysięcy nowych mieszkańców. Rodzi to konkretne problemy wymagające m.in. nowych rozwiązań infrastrukturalnych. Spełnienie oczekiwań nowych mieszkańców naszej gminy będzie wyzwaniem dla władz samorządowych nowej kadencji. Zwracam się do wszystkich uprawnionych do głosowania w Mieście i Gminie Niepołomice przede wszystkim o aktywny udział w nadchodzących wyborach. Równocześnie proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu. Mam przekonanie, że oddany na mnie Państwa głos nie będzie głosem straconym.

Udostępnij wpis:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Podobne wpisy