Ważne spotkanie ws. bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Wielickiego

24 października 2023 roku odbyło się ważne wydarzenie dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Wielickiego – wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wielickim oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności Rady Powiatu Wielickiego. 

Spotkanie – będące wspólną inicjatywą moją oraz Starosty Powiatu Wielickiego – miało miejsce w nowo wybudowanej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. 

Głównym tematem dyskusji był ogólny stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz bieżące działania podjęte w celu jego poprawy. Wśród omawianych spraw znalazły się również plany budżetowe na 2024 rok. 

Przypomnę, że komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wielickim spotyka się cyklicznie, mając szerokie kompetencje związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie powiatu. W jej zakres działania wchodzi m.in. ocena zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców, opiniowanie pracy lokalnych służb, a także wydawanie opinii na temat budżetu i aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa. 

W spotkaniu Staroście Adamowi Kociołkowi towarzyszyli członkowie Zarządu Powiatu Wielickiego: Aleksandra Ślusarek i Tomasz Broniowski. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych służb, m.in. komendant Komendy Powiatowej Policji oraz komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. Wziął w nim też udział Radny Maciej Kłusek, a także przedstawiciele urzędu powiatowego i zaproszeni goście. 

Podczas spotkania poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracy służb odpowiedzialnych za jego utrzymanie. Obecni uczestnicy przedstawili swoje opinie i sugestie dotyczące działań mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w powiecie Wielickim. 

Po zakończeniu rozmów skorzystaliśmy z okazji i wspólnie z pozostałymi uczestnikami narada zwiedziliśmy nowy obiekt straży i zapoznaliśmy się się z panującymi w nim, komfortowymi warunkami pracy.

Spotkanie pokazuje zaangażowanie lokalnych władz w kwestie związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Dzięki współpracy różnych instytucji i działań podejmowanych przez władze powiatowe stale się ono zwiększa, ale pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania, z którymi musimy walczyć.

Udostępnij wpis:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Podobne wpisy