Walne zebranie PTG Sokół-Niepołomice

18 maja odbyło się walne spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół-Niepołomice, które zostało zorganizowane w jednej z odnowionych sal stowarzyszenia.

Spotkanie prowadził Druh Marek Ciastoń, przewodniczący Rady Miejskiej.

Prezes Stanisław Kracik przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w minionym roku. Zaznaczył, że organizacja przeszła dużo zmian, zorganizowała obchody rocznicowe, usprawniła działalność, zbudowała magazyn przy obiekcie oraz umożliwiła działanie magazynu darów dla uchodźców z Ukrainy.

Druhna Monika Pawlusiewicz-Zender i druh Jerzy Mirocha omówili sytuację sportową swoich sekcji i zaprezentowali plany na przyszłość.

Jako skarbnik Stowarzyszenia z radością informuję, że Sokół zakończył rok niewielką nadwyżką finansową, która zostanie przeznaczona na cel statutowy. Zaznaczyć również trzeba, że Zarząd nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

Podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia, pojawiły się wolne wnioski dotyczące m.in. zakupów i inwestycji w PTG, ustalenia składki członkowskiej, możliwości zdobycia dodatkowych środków z zewnątrz oraz lepszego wykorzystywania pomieszczeń Sokoła w godzinach porannych i popołudniowych.

Wszystko to świadczy o zaangażowaniu członków Stowarzyszenia i jestem przekonany, że są to działania, które przyniosą rozwój naszemu Towarzystwu.

Udostępnij wpis:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Podobne wpisy