Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Wielickim

24 stycznia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Wielickim. 

Jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności w Radzie Powiatu Wielickiego zostałem zaproszony do pracy w tym zespole wraz z dyrektorami służb, inspekcji i straży – osobami, od których bezpośrednio zależy bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.

Podczas spotkania podsumowaliśmy działania w minionym roku oraz omówiliśmy plany na rok 2023. 

Największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa w 2022 roku były działania wojenne na terenie Ukrainy, które doprowadziły do przekroczenia polsko-ukraińskiej granicy przez ponad 9 milionów osób. Powiat Wielicki leży na jednej z głównych tras łączących oba kraje. Dzięki sprawnej pracy odpowiednich służb oraz bezprecedensowej skali pomocy ze strony mieszkańców, praktycznie wszyscy przekraczający granice zostali zaopiekowani.

Innymi zadaniami komisji była bieżąca ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, opiniowanie pracy Policji i innych służb na szczeblu powiatu, monitorowanie budżetu powiatu, aktów prawa miejscowego oraz innych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa obywateli.

Udostępnij wpis:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Podobne wpisy