Podsumowanie roku 2022 w OSP Niepołomice

291 interwencji zaliczyli w ubiegłym roku strażacy-ochotnicy z OSP w Niepołomicach. Likwidowali zagrożenia, pomagali ofiarom wypadków, gasili pożary oraz brali udział w pokazach i ćwiczeniach. 26 marca 2023 roku podsumowaliśmy zeszły rok na walnym zebraniu sprawozdawczym.

Sala na piętrze w niepołomickiej remizie wypełniona była po brzegi. Dla mnie szczególnie radosnym był widok trzech pokoleń druhów i druhen. W spotkaniu uczestniczyli zarówno doświadczeni strażacy, jak i obecnie najaktywniejsi druhowie biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz młodzieżowa drużyna pożarnicza, do której należą najmłodsi nasi koledzy i koleżanki. Ta mozaika doświadczenia, siły i młodości sprawia, że możemy się wzajemnie wspierać i się od siebie uczyć. 

Podczas spotkania zostałem odznaczony za 30-lecie służby w niepołomickiej jednostce. To dla mnie duże wyróżnienie i zachęta do dalszej pracy na rzecz Straży. Bo choć zdrowie nie pozwala mi już aktywnie uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych, mogę ją wspierać dzięki swoim kontaktom czy sprawowanym funkcjom w samorządzie. 

Warto podkreślić, że niepołomicka jednostka OSP jest uważana za wzorową. Dzięki swojej niezwykłej aktywności jest często dysponowana do zdarzeń i zajmuje pierwsze miejsce wśród jednostek OSP w naszym województwie w zestawieniu wyjazdów. 

Ale oprócz wyjazdów do wypadków, zagrożeń czy pożarów nasi druhowie uczestniczyli aktywnie w pomocy dla mieszkańców Ukrainy, uczestniczyli w ćwiczeniach, uroczystościach, akcjach krwiodawstwa czy zorganizowali Strażacki Dzień Dziecka.

Nie można też zapomnieć o strażackiej reprezentacyjnej orkiestrze dętej Lira liczącej obecnie ponad 30 muzyków. Orkiestra na co dzień ćwiczy w remizie OSP Niepołomice i uświetnia swoją muzyką zarówno państwowe, jak i kościelne uroczystości.  

Zeszły rok był dla niepołomickiej jednostki wyjątkowo aktywny. Wciąż otrzymujemy nowy sprzęt, druhowie nabywają nowych umiejętności i poświęcają tysiące godzin swojego czasu, aby nieść pomoc potrzebującym. A wszystko to na Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. Jestem dumny, że mogę służyć jednostce, która ma tak szerokie spektrum działań i jest tak aktywna w swoich działaniach.

Udostępnij wpis:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Podobne wpisy