Budżet powiatu wielickiego na 2024 rok przyjęty

28 grudnia 2023 roku Rada Powiatu Wielickiego uchwaliła budżet na 2024 rok. 

Uchwała budżetowa została przygotowana w oparciu o prognozy dochodów na poziomie 172,8 mln zł i planowanych wydatków o wartości 199,3 mln zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy ma wynieść około 26,4 mln zł.

Projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie już 28 listopada 2023 roku. Priorytetami wydatkowymi określonymi w uchwale są zadania własne powiatu oraz te zlecone przez administrację rządową.

Rada Powiatu zadbała także o stabilność finansową powiatu. Prognozy długu, zawarte w wieloletniej prognozie finansowej, nie naruszają zasad uchwalania budżetu. Oznacza to, że realizacja planu finansowego na rok 2024 nie zagraża wieloletniej perspektywie stabilności finansów powiatu.

Wśród planowanych wydatków znalazły się również środki na podwyżki dla pracowników administracji powiatowej. 

Tego rodzaju rozwaga w podejściu do planowania wydatków budżetowych pokazuje troskę o rozwój oraz przyszłość terenu, którym zarządzamy.

Decyzję o przyjęciu budżetu poparło 22 radnych, jeden sprzeciwił się, a dwóch wstrzymało od głosu.

Udostępnij wpis:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Podobne wpisy