42. sesja Rady Powiatu Wielickiego

Na 42. sesji Rady Powiatu Wielickiego radni wysłuchali szeregu raportów i sprawozdań.

Ponieważ w Radzie Powiatu zajmuję się bezpieczeństwem, szczególnie interesował mnie raport z działalności policji i straży pożarnej.

Dowiedzieliśmy się z nich, że w ubiegłym roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce interweniowali niemal 18 tysięcy razy. Zatrzymali na gorącym uczynku 468 osób i wykryli 1674 przestępstwa i ponad dziesięciokrotnie więcej wykroczeń.

Poprawił się poziom bezpieczeństwa na drogach. Po raz pierwszy od lat liczba wypadków drogowych spadła poniżej setki rocznie – policjanci odnotowali 75 takich zdarzeń. 

Mniejsza jest też liczba zabitych i rannych w zdarzeniach drogowych. Poprawia się też poziom wykrywalności przestępstw.

Z informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej dowiedzieliśmy się, że w 2022 roku odnotowano delikatny wzrost liczby interwencji strażaków. 

Strażacy gasili 454 pożary, z czego na szczęście 422 zostały zakwalifikowane jako pożary małe.

Liczba miejscowych zagrożeń od lat oscyluje na podobnym poziomie od lat i w zeszłym roku wyniosła 1348 zdarzenia. 

Co dziesiąty alarm okazuje się fałszywy. 

W ramach ciekawostki z gminy Niepołomice, nasi ochotnicy odnotowali 721 wyjazdów, podczas gdy strażacy z gminy Wieliczka – 529.

Kolejnym punktem na liście tematów było przyjęcie raportu o stanie Powiatu Wielickiego za 2022 rok oraz uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. 

Sesja zakończyła się udzieleniem Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok. 

Na zakończenie Rada Powiatu Wielickiego udzieliła absolutorium za 2022 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego.

Udostępnij wpis:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Podobne wpisy