JAKUB PALUCH

Społecznik Przedsiębiorca

Moja działalność

Z zaangażowaniem i skutecznie dla Mieszkańców

Z woli wyborców przez trzy kadencje zasiadałem w Radzie Powiatu Wielickiego. Jako niepartyjny i niezależny radny startowałem z listy tego samego, zwycięskiego do tej pory dla mnie ugrupowania politycznego, pod tym samym sprawdzonym przez mieszkańców Miasta i Gminy Niepołomice hasłem „blisko ludzkich spraw” od wielu lat towarzyszy mi w codziennej pracy.

W Radzie Powiatu przewodniczyłem komisji współpracującej ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo: policją i strażami pożarnymi, tak zawodowymi, jak i ochotniczymi. Włożyłem wiele wysiłku w pozyskiwanie środków pieniężnych i sprzętu dla gminnych jednostek OSP.

Angażuję się w rozwijanie współpracy międzynarodowej pomiędzy powiatami krakowskim, wielickim i monachijskim. 

Uczestniczę w życiu naszej niepołomickiej parafii. Za pośrednictwem stowarzyszenia błogosławionego Kolpinga wspieram najuboższe dzieci. Niosę pomoc osobom starszym i chorym, społecznie działając w zarządzie fundacji prowadzącej Zakład Opieki Leczniczej.

Od ponad dwudziestu lat aktywnie uczestniczę w działaniach Koła Przyjaciół Harcerstwa tworzącego warunki działania dla środowiska harcerskiego Szczepu „PUSZCZA”. Jestem skarbnikiem PTG Sokół Niepołomice oraz członkiem Rady Osiedla Śródmieście.

Aktywność jako radnego

W Radzie Powiatu Wielickiego działałem pod hasłem „Bliżej ludzkich spraw”. Bowiem rozwiązywanie problemów istotnych dla mieszkańców naszej gminy rozumiałem jako główne zadanie radnego. 

0
Kadencje
> 0
Posiedzeń Rady
0
Posiedzeń Komisji

Rada Powiatu Wielickiego

W Radzie jestem przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności

Wydarzenia

Relacje z wydarzeń, w których uczestniczę.

Kontakt

Zachęcam do kontaktu we wszystkich Waszych sprawach!

Wspólnie uczynimy nasz powiat lepszym miejscem do życia

Uważam, że problemy lokalnej społeczności nie mają politycznych wymiarów. Przekonałem się o tym rzetelnie pracując w minionych trzech kadencjach jako radny powiatowy.

W minionych latach zrobiono tak w powiecie, jak i w gminie Niepołomice bardzo wiele. Wciąż jednak pojawiają się nowe wyzwania. Gmina Niepołomice stała się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Wciąż przybywa mieszkańców, a to rodzi kolejne wymagania względem rozwiązań infrastrukturalnych.

MOJE PUBLIKACJE

Poznaj moje publikacje

Gdy głosami ponad pół tysiąca mieszkańców Niepołomic zostałem wybrany do Rady Powiatu Wielickiego było dla mnie oczywiste, że powinienem sprawozdawać wyborcom o moich działaniach. Nadal czuję się w obowiązku relacjonować wyborcom swoją pracę dlatego zachęcam do lektury moich publikacji!